Ontwikkelingsconcpet

Aan het begin van het conversieproces stond de visie:

op het terrein van de voormalige "NS-Ordensburg" ontstaat een toeristisch centrum op Europees niveau met als speerpunten natuur, cultuur en ontwikkeling: een internationale plek, een plaats van ontwikkeling en cultuur. Volwassenen en jongeren van welke nationaliteit dan ook, komen hier in aanraking met geschiedenis, ervaren de natuur en kunnen tot rust komen.

Deze visie is grotendeels werkelijkheid geworden. In totaal dertien exploitaties, gedeeltelijk door overheden gesubsidieerd, zijn reeds gerealiseerd met een investering ter hoogte van 57 miljoen.

Uw kans: ook u kunt uw ideeën en projecten in deze aantrekkelijke investeringsomgeving inbrengen. Help mee om gestalte te geven aan de Internationale Plaats Vogelsang IP!

Vogelsang werd bewust ontwikkeld in contrast met de oorspronkelijke bestemming van deze plek. Geleidelijk veranderde het sinds decennia afgeschermde militaire terrein in een open-minded, tolerante en vredige plek. Tegenwoordig vinden hier ontmoetingen plaats, worden ervaringen en ideeën uitgewisseld en leert men van elkaar.

Het ontwikkelingsconcept omarmt de bereidwilligheid tot samenwerken en netwerken. Het concept hecht veel waarde aan een ruime meertaligheid en een omvangrijke barrière-vrije toegankelijkheid.

Vogelsang IP biedt buitengewone mogelijkheden voor investeringsprojecten op een unieke locatie. De complete inventaris van onder monumentenzorg vallende gebouwen moet worden behouden en geëxploiteerd. Subsidiëring door de overheid en betrokkenheid van particulieren zijn zinvol met elkaar verbonden.

De basis van de complete locatieontwikkeling ligt bij de algemene doelstellingen van Vogelsang IP.

Paginabegin ▲