Akademie Vogelsang IP

De “Internationale Plaats Vogelsang IP” op de locatie van de vroegere NS-Ordensburg Vogelsang, evenals het oefenplein voor troepen “Camp Vogelsang” is het forum een herinneringscultuur, evenals vragen omtrent heden en toekomst in onze dynamisch globaliserende wereld.

De Akademie Vogelsang IP is de centrale programmavormgever van de Internationale Plaats. Het aanbod van de historisch-politieke vorming omvat domein- en tentoonstellingsrondleidingen, workshops, seminars, verdere vorming, diepgaandere voordrachten en groepsspecifieke aanbiedingen voor jongeren en volwassenen.

Alle thema’s en formaten houden rekening met verschillende interesses, doelen, leeftijden, opleidingsvormen, leerniveaus en voorkennis van de deelnemers. Onze programma’s nemen de plek Vogelsang als uitgangspunt van de leerervaring en wijden zich naar keuze op onderzoekende wijze aan historische thema’s of handelingsgerichte hedendaagse vragen. De Akademie Vogelsang IP wil actieve mogelijkheden van uitwisseling, nadenken en handelen mogelijk maken - voor elke deelnemer en elke deelneemster.

We bieden u een aan uw groep aangepaste aanbieding en brengen u graag op de hoogte omtrent toegankelijkheid en aanbiedingen in andere talen. Voor de opleidingsaanbiedingen zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

We geven u graag advies!

Paginabegin ▲