OPLEIDINGSAANBOD

DIEPGAANDER OPLEIDINGSAANBOD VAN DE AKADEMIE VOGELSANG IP

Het opleidingsaanbod van de Akademie Vogelsang IP bevat lessen over verleden, heden en toekomst. Ze zetten de handelende mens in het middelpunt, ondervragen handelingsspeelruimte en maken deelname aan herinneringscultuur en culturele vorming mogelijk. Ze versterken maatschappelijke competenties en wijden zich aan perspectieven met elkaar bij de vormgeving van een plurale, democratische maatschappij.

Alle thema’s en formaten houden rekening met verschillende interesses, doelen, leeftijden, opleidingsvormen, leerniveaus en voorkennis van de deelnemers. Onze aanbiedingen maken de plek Vogelsang het uitgangspunt van de leerervaring en wijzen zich naar keuze onderzoekend-ontdekkend aan historische thema’s of handelingsgerichte hedendaagse vragen.
Volwassen bezoekersgroepen bieden we speciale rondleidingen en deskundige voordrachten aan, die aan uw tijdelijke en inhoudelijke behoeften worden aangepast.

De Akademie Vogelsang IP staat voor een op wetenschap gebaseerde, discursieve en participatorische historisch-politieke vorming. Ze wil actieve mogelijkheden van uitwisseling, nadenken en handelen mogelijk maken. We bieden u een aan uw groep aangepast aanbod en beantwoorden graag uw vragen inzake toegankelijkheid. De aanbiedingen kunnen het hele jaar door voor uw groep individueel en in meerdere talen worden geboekt.

Gedetailleerde informatie omtrent jeugd- en volwassenopleiding vindt u op de onderstaande subpagina”s.

Ons boekingsteam geeft u graag advies. Contactgegevens her

 

Paginabegin ▲