Wetenschap en onderzoek

De NS-Dokumentation Vogelsang is onderdeel en belangrijk takenveld van de Akademie Vogelsang IP. Ze heeft als taak de geschiedenis van de NS-Ordensburgen te onderzoeken, bronnen te verzamelen, te archiveren en ze toegankelijk te maken voor het publiek. Naast het concept van wisselende tentoonstellingen en het publiceren van enkele publicaties horen ook levenshistorische interviews met getuigen uit die tijd en de volgende generatie tot hun taken.

Belangrijkste didactische materialen van de NS-Dokumentation Vogelsang zijn het door Monumentenzorg beschermde domein en de bouwwerken met deels toegankelijke binnenruimtes zoals de “Burgschänke”, het “Kameradschaftshaus” of de “Ehrenhalle” in de toren. Ze vormen het uitgangspunt van het historisch-politiek opleidingswerk met jongeren en volwassenen.

De permanente tentoonstelling “Bestemming: Herrenmensch. NS-Ordensburgen tussen fascinatie en misdaad“ opent met talrijke objecten, beeld-, klank- en schriftelijk bronmateriaal nieuwe perspectieven en wetenschappelijk gefundeerde toegangen.

Een kamer voor wisselende speciale tentoonstellingen biedt de mogelijkheid om tijdens de permanente tentoonstelling dieper in te gaan op bespreekbaar gemaakte thema”s, om de naoorlogse geschiedenis van Vogelsang te verwerken en te presenteren evenals wandeltentoonstellingen van andere instellingen te tonen. In ons archief en de bibliotheek worden zowel documenten uit de NS-tijd evenals uit de naoorlogse tijd verzameld, gedocumenteerd en voor het onderzoek toegankelijk gemaakt.

Indien u particuliere documenten, foto’s of herinneringsstukken omtrent de NS-Ordensburgen aan ons wilt schenken, spreek ons dan in vertrouwen aan. Contact: Stefan Wunsch, +49 (0)2444 91579-282 of stefan.wunsch@vogelsang-ip.de

Paginabegin ▲