Monumentenzorg

Als een van de grootste nalatenschappen van het nationaalsocialisme werd de voormalige "Ordensburg Vogelsang" door de Bezirksregierung Köln conform de Duitse Monumentenwet van de deelstaat Nordrhein-Westfalen compleet als terrein als monument vastgelegd. Doel is het behoud van de totale, als monumenten bestempelde, inventaris.

Een open-minded en tegelijkertijd verantwoordelijke omgang met het monument neemt derhalve een uiterst belangrijke plaats in. Gefundeerde en voor monumenten geschikte oplossingen zijn wenselijk.

Paginabegin ▲